Меню
Контакти

Контакти:

​vrichane@abv.bg
vrichane@gmail.com

  • facebook-icon
  • instagram-icon
  • twitter-icon
  • youtube-icon
Момини дружки и момкови другари

УЧАСТНИЦИ в ритуалите

Момини дружки и момкови другари

Момините „дружки“ се наричат още „зълви“, „шаферки“ и др. Те участват в сватбата, за да подкрепят невестата в този важен ден, но и да го съпреживеят с нея. Обикновено това са неомъжени момичета, които се надяват и те скоро на минат под венчило.
 
Момините дружки пеят още на „засевките“ – при приготвянето на хлябовете, за да ги „опеят“ обредно. На момината вечер пеят тъжни песни и въобще те знаят всички обредни песни за всеки момент от ритуала. Затова някъде ги наричат и „запоялки“. Те правят „кумовото дръвце“ и майсторски го „продават“ на кума, а също така приготвят и петела, за да го „продадат“ на „петелджията“. През цялото време играят и хорà.
 
Момковите другари, наричани „ойнаджии“, са група, типична по-скоро за сватбата в Източна България. Те се веселят на момковата вечер – последната вечер на момчето като ерген. Заедно с момите, но също така и отделно, те са играчите. В някои моменти тъкмо те, а не момите, водят сватбата със специални танци.