Меню
Контакти

Контакти:


yuangnauy@gmail.com

  • facebook-icon
  • instagram-icon
  • twitter-icon
  • youtube-icon
Младоженец

УЧАСТНИЦИ в ритуалите

Младоженец

В миналото младоженецът и неговото семейство са били инициатори на сватбата – казва се, че „момче се жени, когато поиска, а мома се омъжва, когато я поискат“. В миналото доста често родителите са решавали за коя мома да оженят сина си, но нерядко и волята на момчето е имала значение. Момъкът си харесва девойка от селото, следи я кога отива за вода, за да й открадне китката, ходи на седянка заради нея, хваща се на хорото до нея и накрая споделя с родителите си, за да му я „поискат“. Затова и неговото участие в ритуалите започва още от годежа.
 
Младоженецът е „главен герой“ и на момковата вечер, когато макар че, се сбогува със своите другари и близки, настроението е весело и шеговито. Закачки и смях има и при бръсненето на младоженеца в деня на сватбата. Предизвикателство за момчето са препятствията, които моминият род поставя пред дома й. С това, че ще изпълни различните задачи и отговори на гатанките, младоженецът показва, че е достоен за момата. Оттам насетне започват ритуалите, които ще го превърнат в „женен“ мъж.
Младоженецът е наричан също и „младоженя“, „зет“, по-рядко „войно“. Той има водеща роля в сватбата, но в същото време трябва да се „подчинява“ на реда на ритуалите, които се знаят от по-възрастните участници – стария сват, кума, родителите.